1.ДБН В.2.6-98-2009 Бетонні та залізобетонні конструкції

2.ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека в будівництві 

3.ДБН В.1.3-2-2010 Геодизичні роботи у будівництві

4.ДБН В.2.6-198-2014 Сталеві конструкції

5.ДБН А.3.1-5-2009. Органанізація будівельного виробництва